Τρόποι Πληρωμής και Πολιτική Ακύρωσης

ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις κρατήσεις σας με τους παρακάτω τρόπους:

 1. Ηλεκτρονικά με καταχώρηση απευθείας στο σύστημα. Μετά την καταχώρηση σας αποστέλλεται voucher. Τα εισιτήριά σας τα παραλαμβάνετε στο λιμάνι, πριν την επιβίβαση στο πλοίο.
 2. Ηλεκτρονικά με αποστολή e-mail στη διεύθυνση horizonyachts1@gmail.com
 3. Τηλεφωνικά στο 22870–24083 στο κεντρικό μας γραφείο.
 4. Πληρωμή και παραλαβή του εισιτηρίου από την έδρα μας.

Τρόποι Πληρωμής Υπηρεσιών

Για τις υπηρεσίες που παρέχονται, προτείνονται οι κάτωθι τρόποι πληρωμής ενδεικτικά

 • Για το online booking: Μέσω πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών των Visa, Mastercard, Maestro, Diners
 • Η εταιρεία μας έχει λογαριασμό στην Εθνική τράπεζα IBAN. Όλες η συναλλαγές μας εκτελούνται μέσω της Εθνικής τράπεζας (NBG)
 • Με επίσκεψη στο γραφείο μας και πληρωμή με μετρητά η κάρτα (χρεωστική/πιστωτική).

  Πολιτική επιστροφών & ακυρώσεων

  Ακύρωση κρατήσεων που πραγματοποιούνται
  έως και 48 ώρες πριν από την εκδρομή: 100% επιστροφή χρημάτων,
  ή η εκδρομή μπορεί να μεταφερθεί σε άλλη ημέρα, εάν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις.

  Ακυρώσεις κρατήσεων που πραγματοποιούνται
  σε λιγότερο από 48 ώρες πριν από την εκδρομή: Καμία επιστροφή χρημάτων.

  Εάν η εκδρομή ακυρωθεί από την Horizon Yachts, η περιήγηση με σκάφος μπορεί να μετατεθεί για άλλη ημέρα, εάν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις, ή θα γίνει πλήρης επιστροφή χρημάτων. Η εκδρομή με σκάφος μπορεί να τροποποιηθεί ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. Διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε οποιαδήποτε εκδρομή με σκάφος ανά πάσα στιγμή λόγω ακραίων καιρικών συνθηκών. Η ασφάλεια των επιβατών αποτελεί προτεραιότητα της Horizon Yachts.

  Πολιτική παράδοσης προϊόντων

  Η προσέλευσή σας στο γραφείο μας θα πρέπει να είναι 30 λεπτά πριν την αναχώρηση του σκάφους.

  Όροι & Προϋποθέσεις

  H Horizon Yachts  (στο εξής ΕΤΑΙΡΕΙΑ) είναι μια φιλική, οικογενειακή επιχείρηση που εδρεύει στη Μήλο του Νομού Κυκλάδων και ξεκίνησε τη δραστηριότητά της προσφέροντας μονοήμερες περιηγήσεις ( θαλάσσιες) στο νησί της Μήλου. Η εταιρεία δημιούργησε τον δικτυακό τόπο www.kleftiko-milos.gr για να προσφέρει πληροφορίες και υπηρεσίες στους χρήστες του.
  Η εταιρεία ενημερώνει πως οι ώρες παραμονής στους διάφορους προορισμούς που αναρτώνται στα προγράμματα των κρουαζιέρων είναι κατά προσέγγιση. Το δρομολόγιο μπορεί να αλλάξει ή να ματαιωθεί χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση κατά τα ανωτέρω.

  Η χρήση του δικτυακού αυτού τόπου διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους οι χρήστες καλούνται να διαβάσουν και να συμμορφώνονται με αυτούς. Η χρήση του δικτυακού αυτού τόπου συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.
  Η εταιρεία μπορεί, για οποιοδήποτε λόγο και χωρίς προειδοποίηση να αλλάξει αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις. Η συνέχιση της χρήσης της ιστοσελίδας από τους χρήστες μετά από την ημερομηνία ισχύος οποιωνδήποτε αλλαγών στους όρους και προϋποθέσεις θα εκλαμβάνεται ως αποδοχή από τους χρήστες των αλλαγών αυτών.

  ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

  Σε καμιά περίπτωση η εταιρεία δε φέρει ευθύνη έναντι οποιουδήποτε ή για οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες, θετικές ή αποθετικές ζημίες οποιουδήποτε είδους, συμπεριλαμβανομένης και της ηθικής βλάβης, που σχετίζονται ή απορρέουν από αυτό τον δικτυακό τόπο ή από οποιαδήποτε χρήση αυτού ή από οποιονδήποτε άλλο δικτυακό τόπο ή πηγή προς την οποία υπάρχει διασύνδεση, παραπομπή ή δυνατότητα πρόσβασης από τον παρόντα δικτυακό τόπο, ή για τη χρήση, φόρτωση ή δυνατότητα πρόσβασης σε οποιαδήποτε υλικά, πληροφορίες, προϊόντα ή υπηρεσίες συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οποιωνδήποτε διαφυγόντων κερδών, απώλειας προγραμμάτων ή άλλων δεδομένων, ακόμα και στην περίπτωση που η εταιρεία έχει ενημερωθεί ρητώς για το ενδεχόμενο να προκύψουν τέτοιες ζημίες.

  Η εταιρεία δεν παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση ότι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας θα είναι πάντοτε επίκαιρο, ασφαλές, χωρίς σφάλματα, θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των χρηστών και ότι τα αποτελέσματα που θα προέλθουν από τη χρήση του θα είναι αξιόπιστα, ακριβή και χωρίς σφάλματα.
  Ως αποτέλεσμα των συνεχών εξελίξεων οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα ενδέχεται να μην είναι πάντοτε πλήρως ενημερωμένες και για το λόγο αυτό οι πληροφορίες αυτές παρέχονται σε βάση «ως έχει» και «ως διατίθεται». Έγκυρες και επιβεβαιωμένες πληροφορίες δίνονται στο www.kleftiko-milos.gr. Η χρήση πληροφοριών που λαμβάνονται ή αποθηκεύονται από ή μέσω αυτής της ιστοσελίδας έγκειται αποκλειστικά στην κρίση και αποτελεί ευθύνη του χρήστη. Ο χρήστης αποδέχεται ότι πρέπει να αξιολογεί το περιεχόμενο και ότι είναι υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσει η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου.

  ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

  Όλα τα λογότυπα της εταιρείας και τα εμπορικά σήματα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή να αναπαραχθούν χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της εταιρείας.

  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

  Όλες οι πληροφορίες που παρέχονται στην εταιρεία από τους χρήστες αυτής της ιστοσελίδας δεν θεωρούνται εμπιστευτικές. Η εταιρεία μπορεί να αποκαλύψει, αντιγράψει και χρησιμοποιήσει όλες ή οποιεσδήποτε από τις πληροφορίες αυτές για οποιοδήποτε σκοπό χωρίς περιορισμό.

  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

  Κάποια από τα περιεχόμενα αυτής της ιστοσελίδας μπορεί να κατέχονται από τρίτα μέρη (πχ άρθρα, δεδομένα ή αποσπάσματα) ή να υπάρχουν δεσμοί υπερκειμένου που οδηγούν σε ιστοσελίδες που κατέχονται από τρίτους, οι οποίοι έχουν την πλήρη ευθύνη (αστική ή ποινική) για την ασφάλεια, το σύννομο ή την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων και των υπηρεσιών τους, αποκλεισμένης κάθε ευθύνης της εταιρείας.

  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ

  Η εταιρεία θεωρεί σημαντική την ασφάλεια των προσωπικών στοιχείων των χρηστών της ιστοσελίδας της και είναι υπεύθυνη για τη διασφάλιση του απορρήτου των προσωπικών πληροφοριών που της παρέχονται. Η πολιτική εχεμύθειας καθορίζει τις αρχές που διέπουν τη χρήση των προσωπικών στοιχείων που λαμβάνονται. Οποιοσδήποτε χρησιμοποιεί αυτή την ιστοσελίδα συμφωνεί σε αυτή τη χρήση. Η πολιτική εχεμύθειας μπορεί ενίοτε να αλλάζει. Ζητάμε ως εκ τούτου να ελέγχεται τακτικά για να διασφαλιστεί ότι οι χρήστες γνωρίζουν την πιο πρόσφατη έκδοση που θα εφαρμόζεται κάθε φορά.
  Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη αυτής της ιστοσελίδας διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και την Ελληνική νομοθεσία (Ν. 2472/1997 όπως ισχύει, Ν. 3471/2006, Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων). Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από τον Νόμο και τις αρμόδιες Αρχές), αλλά διαφυλάσσεται ο προσωπικός τους χαρακτήρας. Η ιστοσελίδα διατηρεί αρχεία με τα στοιχεία αυτά για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών της. Επιπλέον, στην περίπτωση «δεσμών» προς άλλους δικτυακούς τόπους, η ιστοσελίδα δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν.

  Για την εγγραφή του χρήστη σε ορισμένες από τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας ζητούνται τα εξής στοιχεία: e-mail (διεύθυνση ηλεκτρονικής θυρίδας του χρήστη). Η εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιεί τα στοιχεία του χρήστη μόνο για τον σκοπό που αφορά η συγκεκριμένη υπηρεσία. Τα στοιχεία αυτά δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους και με κανέναν τρόπο δεν δημοσιοποιούνται ή αποτελούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο αντικείμενο εκμετάλλευσης. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται μόνο στο μέτρο που κρίνεται απολύτως αναγκαίο για την εκπλήρωση των όρων και υποχρεώσεων των επιμέρους υπηρεσιών που παρέχει η εταιρεία.

  ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

  Οι τιμές δίνονται σε ΕΥΡΩ και συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση, σε οποιοδήποτε χρόνο πριν την αποδοχή της παραγγελίας σας.

  Ενίοτε μπορεί να κοινοποιούνται μέσω e-mail ή ταχυδρομείο, πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της εταιρείας και των επιχειρηματικών συνεργατών της. Εάν ο χρήστης δεν επιθυμεί να λαμβάνει τέτοιου είδους πληροφορίες μπορεί να επιλέξει να μην τις λαμβάνει, ενημερώνοντας οποιαδήποτε στιγμή μέσω e-mail στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: horizonyachts1@gmail.com

                Ως χρήστης αυτής της ιστοσελίδας αναλαμβάνετε:
  1) Να μην ενεργείτε κατά τη χρήση της ιστοσελίδας, εν γνώσει σας ή ακουσίως, αντίθετα σε οποιεσδήποτε νομικές ή ρυθμιστικές απαιτήσεις οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής που έχει δικαιοδοσία επάνω σας ή επάνω σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που αναλαμβάνετε.
  2) Να μη χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα για να προβείτε σε μη εξουσιοδοτημένες προσπάθειες πρόσβασης των συστημάτων της εταιρείας ή των δικτύων τρίτων μερών.
  3) Να μη χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα για να διεξάγετε επιχειρηματική δραστηριότητα ή άλλες δραστηριότητες ή να συμβάλλετε σε δραστηριότητες που απαγορεύονται εκ του νόμου.
  4) Να μη χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα για τη μετάδοση οποιουδήποτε υλικού που είναι δυσφημιστικής, προσβλητικής ή απειλητικής φύσης ή το οποίο παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων μερών ή για το σκοπό της πρόκλησης διατάραξης, παρενόχλησης ή περιττής ανησυχίας σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος ή να αποστέλλετε μηνύματα τα οποία γνωρίζετε ότι είναι ψευδή ή να κάνετε χρήση της ιστοσελίδας για τέτοιους σκοπούς.
  5) Να ενημερώνετε άμεσα την εταιρεία σχετικά με οποιαδήποτε αξίωση ή ενέργεια οποιασδήποτε φύσης εναντίον σας για οποιαδήποτε χρήση της ιστοσελίδας και κατόπιν αιτήσεως από την εταιρεία, να διακόψετε άμεσα την πράξη για την οποία έγινε η κατηγορία.

  ΓΕΝΙΚΑ

  Εάν οποιοδήποτε άρθρο των παραπάνω όρων θεωρείται ως μη εφαρμόσιμο, δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα και τη δυνατότητα εφαρμογής των υπόλοιπων όρων.
  Οι όροι αυτοί αντιπροσωπεύουν τη συνολική συμφωνία μεταξύ του κάθε χρήστη και της εταιρείας και διέπει την πρόσβαση και τη χρήση της ιστοσελίδας από την πλευρά των χρηστών. Οι όροι αυτοί υπερισχύουν κάθε άλλης γραπτής συμφωνίας μεταξύ του κάθε χρήστη και της εταιρείας σε σχέση με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας.
  Οι όροι αυτοί διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία και αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς ορίζονται τα ελληνικά δικαστήρια.

  Διαβάστε Επίσης:

  Όροι Xρήσης & Πολιτική Απορρήτου